Uroki transportu intermodalnego

A jeżeli nam nie pasuje jedne rodzaj transportu? Mamy tak specyficzny towar, że potrzebujemy przetransportować go np. drogą wodną, międzykontynentalną i kolejową albo drogową do miejsca docelowego? Jak to zrobić bez zbędnego przyrostu kosztów? Wygodnie i najlepiej u jednego przewoźnika? Odpowiedź jest prosta, trzeba poszukać przewoźnika oferującego transport intermodalny. Transport intermodalny przez znawców spraw nazywany również transportem kombinowanym, określamy pewien typ transportu, polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej np. kontenera na całej trasie przewozów. Oszczędza się czas i pieniądze na zbędnym przeładunku i ponownym załadunku, jak musiałoby być w przypadku różnych przewoźników. Transport kombinowany w praktyce najczęściej opiera się na łączeniu transportu samochodowego z transportem kolejowym. Przewoźnicy samochodami dostarczają ładunki do transportu kolejowego. Kolejno transportem kolejowym ładunek przewożony jest już do stacji przeznaczenia. Do przewozu ładunków stosuje się głownie kontenery, nadwozia wymienne lub naczepy samochodowe, ze względów czysto praktycznych czyli wygodę przy przeładunkach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.