Transport w Europie

Transport jest ogromnym wręcz rynkiem zbytu dla bezrobotnych. Potrzeba stosunkowo niewielkich kwalifikacji, można się szybko przyuczyć do zawodu i działać. W sektorze transportu w Unii europejskiej pracuje obecnie około dziesięciu milionów osób, mieszkańców Unii. W tej statystyce dominuje transport drogowy, i trzyma się na poziomie około osiemdziesięciu procent przewozu ładunków. Od kilku lat Unia i Parlament Europejski zakładają powstanie zintegrowanej sieci transportowej, w ramach których ma powstać w przeciągu dziesięciu lat ponad siedemdziesiąt tysięcy kilometrów torów kolejowych. W Polsce dla porównania w transporcie szacuje się że zatrudnianych jest siedemset tysięcy osób, wliczając w to pracowników poczty i telekomunikacji, w końcu transport informacji jest równie ważny jak każdy inny. U nas podobnie jak w skali Europejskiej dominuje transport drogowy, sięgający pięćdziesięciu procent przewozów. Polska korzystając z zasobnego portfela unijnego finansuje inwestycje w tym sektorze kwotą nawet czterech miliardów euro. Dla jasności sprawy poczta i telekomunikacja to bardzo ważne elementy rynku transportowego. Do transportu ogółem zalicza się trzy podstawowe założenia: przemieszczanie, czyli zmianę położenia osób, rzeczy i wiadomości, transport jako świadome i celowe przemieszczanie, a nie takie na gigancie, oraz komunikację.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.