Sprawny transport krajowy

Transport krajowy powinien obejmować swoim zasięgiem teren całej Polski. W dzisiejszym transporcie powszechnie stosuje się różnego rodzaju systemy śledzenia i kontroli pojazdów np. systemem GPS oraz oczywiście systemem tradycyjnej telefonii komórkowej. Dzięki takim działaniom klient ma możliwość stałego monitorowania całego przebiegu transportu swojego towaru i jest na bieżąco informowany o wszelkich opóźnieniach i utrudnieniach. Wiele firm oferuje swoim klientom przejazd całopojazdowy, czyli wynajęcie całego pojazdu dla jednej poszczególnej osoby, jak i łączenie kilku towarów dla kilku klientów w celu zmniejszenia kosztów jednostkowych usługi, co polskie firmy i głównie rolnicy stosują bardzo chętnie. Transport krajowy to jeden z najważniejszych działów gospodarki narodowej, który polega na przemieszczaniu osób, rzeczy oraz energii. Angażuje to średnio pięć procent ogółu zatrudnionych w danym kraju, współtworząc podobnej wielkości dochód narodowy. Efektem działalności transportu są usługi: przewozowe (podstawowe) oraz przeładunek, składowanie, spedycja, pośrednictwo, doradztwo, wymieniać usług pośrednich można by jeszcze bardzo długo. Podstawową miarą pracy w transporcie są tonokilometry (tkm) i pasażerokilometry (pkm) oraz liczba ton i pasażerów (obok mierników finansowych), w zależności od oferowanej i wypełnianej usługi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.