Spedycja transportu drogowego

Jeżeli zajmujemy się, albo planujemy w najbliższym czasie związać się z usługą przewozu towaru lub osób na zlecenie osoby prawnej lub osoby fizycznej powinniśmy zapoznać się w takim przypadku z zagadnieniem spedycji. Spedycja polega w przeważającej mierze na organizowaniu przewozu towaru lub osób na polecenie. Do powstania takiej profesji na rynku przyczyniła się profesjonalizacja zawodowa pracowników – mało kto już teraz zajmuje się kilkoma czynnościami na raz, dziś wystarczy, że wyprodukuje się towar. Od dostarczenia go do klienta jest firma najemna. Dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy, istnieje podział obowiązków i odpowiedzialności, zmniejsza się bezrobocie, nie ma głodu, świat jest szczęśliwszy. Drugą przesłanką do powstania działalności takiej jaką jest spedycja był naturalny popęd do rozdzielenia się praw własności do towaru od wykonawstwa usługi jego dystrybucji. Kolejny szczebelek, na który można zrzucić winę, że coś się nie udało, bądź popsuło po drodze. Usługa spedycyjna może obejmować swoim zasięgiem długi szereg czynności. Tradycyjnie dzieli się je na dwie: czynności wykonane przez spedytora (tak zwana spedycja właściwa) oraz czynności organizowane przez spedytora. Czasami można usłyszeć określenie spedytor czysty. Oznacza ono tyle, że dana usługa obejmuje wyłącznie spedycję właściwą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.