Polskie samochody zabytkowe

Tak zwane żółte tablice w Polsce obowiązują na pojazdach zabytkowych. Posiadanie pojazdu historycznego niesie za sobą wiele korzyści. Rejestracja samochodu jako pojazdu zabytkowego (na żółte tablice rejestracyjne) niesie za sobą takie korzyści jak np. nie podleganie obowiązkowym powszechnie okresowym badaniom technicznym (badanie wykonywane jest tylko raz – przed rejestracją pojazdu jako zabytek), objęte są też preferencyjnymi stawkami ubezpieczenia i nie muszą zachowywać ciągłości OC. Wadą za to jest uzależnienie decyzji administracyjnej od tej jednej drobiazgowej kontroli technicznej. Po pierwsze tracimy na to dużo czasu. Poza tym pracownik stacji kontroli pojazdów sprawdzić musi kilkanaście parametrów pojazdu i ocenić o ile odbiegają one od przyjętych obecnie standardów. Gdy diagnosta uzna, że pojazd nie przystoi do dzisiejszych warunków ruchu może zawnioskować o ograniczenia w sposobie jego użytkowania. Dla przykładu, diagnosta może zakazać nam jazdy w warunkach pogorszonej widoczności, mgły czy obfitego deszczu, wjazdu na drogę ekspresową czy przewozu pasażerów. Takie ograniczenia uniemożliwiają praktycznie wyjazd z miasta takiemu samochodowi. Co więcej, diagnosta ma nieograniczoną władzę w kwestii narzucania właścicielowi pojazdu ograniczeń, więc nasze być a nie być jest zależne od tej jednej osoby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.