Logistyka i transport

Nieustanny postęp dziedziny jaką jest logistyka, transport i motoryzacja w ogóle, oczywistym zdaje się być ewolucja nauk pobocznych jakich jak np. zarządzanie. Zarządzanie właśnie przede wszystkim. Logistyka polega na zarządzaniu dosłownie wszystkim. Wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiału i dóbr od samych źródeł do punktów docelowych, obejmując tu również odpowiednią obsługę klienta i dbanie o wizerunek firmy. System logistyczny zajmuje się przede wszystkim dystrybucją, zaopatrzeniem i produkcją. Mówiąc precyzyjnie zarządzanie logistyką opiera się na planowaniu, koordynowaniu, integrowaniu oraz kontroli działań w taki sposób, aby rynek został zaopatrzony w najbardziej efektywny, ekonomiczny sposób. Dzięki temu firma może uzyskiwać największe zyski z obrotu. Możemy rozpatrywać usługi publiczne takie jak publiczny transport, energetyka, telekomunikacja, gospodarka wodna czy gospodarka odpadami, wymieniamy wtedy kilka celów podstawowych jakie reprezentuje sobą zarządzanie logistyką takich podmiotów gospodarczych. Należą do nich: dostarczanie odpowiednich produktów i usług, w odpowiednie miejsce, w odpowiedniej ilości, odpowiedniemu klientowi, w odpowiednim momencie, przy zachowaniu odpowiedniej jakości oraz oczywiście przy odpowiednim koszcie, w rozumieniu najniższym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.