Konkurencyjny transport kolejowy

Transport kolejowy jest to gałąź transportu, standardowo zaliczana do transportu lądowego, a przyjmując szerszą jeszcze klasyfikację, do transportu powierzchniowego. Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę, czyli linie kolejowe, stacje w tym dworce i przystanki, stacje oraz całe zaplecze techniczne kolei. Drugim elementem systemu, chyba najważniejszym jest tabor kolejowy, czyli środki transportu, chodzi tu o lokomotywy i wagony. W systemie tym operują instytucje kolejowe zarówno państwowe jak i z sektora prywatnego, do których zaliczyć można przewoźników kolejowych i zarządców kolejowych. W ujęciu gospodarczym przewoźnicy ci świadczą usługi transportowe zaspokajając powszechny popyt na usługi. Wykorzystują do tego infrastrukturę kolejową, która z kolei jest zarządzana i udostępniana przewoźnikom przez administratorów infrastruktury tworząc przerost biurokracji nad treścią i potrzebami. W potocznym, ludowym użyciu termin kolej odnosi się do każdego z tych głównych elementów, zwłaszcza zaś do linii kolejowej albo przedsiębiorstwa kolejowego, w Polsce głównie utożsamianego z PKP, ponieważ mniejsi przewoźnicy wciąż nie mają odpowiedniej pozycji do tworzenia rzeczywistego konkurencyjnego rynku usług. Jeżeli jednak ocenić tempo rozwoju przewoźników kolejowych innych niż państwowi na przestrzeni kilku lat wiele może się zmienić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.