Europejski transport kontenerowy

Transport kontenerowy zyskuje w Europie w tym również w Polsce coraz większą popularność widzimy to bardzo dobrze w liczbach. Przykładowo, port DCT w Gdańsku przeładował w minionym 2011 roku 650 tys. TEU (rodzaj kontenerów 20-stopowych), jest to ponad 200 tys. sztuk więcej niż w roku poprzednim. Wynika to m.in. z zalet stosowania kontenerów: zaś koronną zaletą jest możliwość transportu wszystkich rodzajów towarów – w tym towarów wymagających, gdzie koniecznie trzeba zachować dodatkowe restrykcyjne warunki przewozu – zarówno w ruchu transgranicznym (morskim), jak i śródlądowym (drogowym), przy jednoczesnym zachowaniu prostoty przeładunku jednostek. Ta prostota jest niezmiernie konieczna by przekaz obsługi kontenera był niemożliwy do przeinaczenia. Operatorzy spodziewają się, że efektywność kosztowa i prostota wykorzystania będą dalej stymulować rozwój rynku transportu kontenerowego, na co mają duże szanse. Transport kontenerowy umożliwia przemieszczanie towarów zarówno wielkogabarytowych, jak i drobnicy ale w dużej ilości na duże odległości, bez ryzyka strat po drodze. Dodatkowym atutem jest tu redukcja kosztów transportu. Na oszczędność wpływa tu efekt skali: kontenery do transportu morskiego mają znaczną pojemność, można przewieźć dużą ilość towaru za jednym razem, a tym samym koszty transportu rozkładają się na duże zamówienie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.